23-09-2014
מאות סטים של ארבעת המינים נשלחו לחו"ל

השבוע נשלחו כ450 סטים לנציגויות ישראל ברחבי העולם 

חברת לולבי שלחה לנציגי מדינת ישראל ברחבי העולם סטים של ארבעת המינים לקראת החג המתקרב.

בחלק מהנציגויות ישמשו הסטים גם את יהודי הקהילה המקומית .