הוצאת הלולב מהמארז מבוצעת ע"י הסרת החלק העליון בצורה זו

הכנסת הלולב למארז בתום השימוש מתבצעת בצורה זו

 

הסגירה הסופית מבוצעת בצורה זו

 

לאחר הכנסת הלולב יש להניח את האתרוג במקומו ולסגור את המכסה בעזרת הלשונית או ע"י הדבק הרב פעמי

במידה והסגירה מתקלקלת מסיבה כלשהיא, ניתן לחזק את הסגירה בעזרת גומיה