הלכות לולב

 


בבחירת לולב יש להקפיד שיהיה ישר ולא יבש התיומת תהיה סגורה.

לגבי שיעור היבשות ופתיחת  התיומת נחלקו הפוסקים ולכן בכל שאלה יש לפנות
למורה הוראה  מוסמך. יש לבחור הדסים "משולשים" לאורך שלושה טפחים