לולבי דרי- מבוקשים בעיקר בציבור החרדי- אשכנזי בשל חוזקה ואיכותה של התיומת בלולבים מזן זה. הנוהגים על פי המשנה ברורה, "לכסכס" בלולב בד"כ יקפידו לקנות לולב מזן דרי שהתיומת שלו נשארת מחוברת גם כאשר שאר העלים נפרדים. לולבים מזן זה הם היקרים ביותר-מחיר לולב אחד בתפזורת (לול לא ממוין) נע בין 50 ל90 שקלים, המחיר לצרכן נע בין 100 ל300 שקלי

לולבי זהידי- לרוב גדולים וארוכים במיוחד, מאופיינים בקורה (קארע) גדולה וחזקה המבוקשת בעיקר בקרב עדות המזרח, עקב סברת הפוסקים הספרדיים לפיה לולב שהתיומת שלו מכוסה בקורה מוחזק ככשר.

שורש המחלוקת ביחס לתיומת הוא הערת הרמ"א על השולחן ערוך: "יש מפרשים לומר שאם נחלק העלה העליון האמצעי שעל השדרה עד השדרה מיקרי נחלקה התיומת ופסול והכי נוהגין. מיהו לכתחילה מצוה מן המובחר נוהגין ליטול לולב שלא נחלק העלה העליון כלל כי יש מחמירין אפילו בנחלק קצת" (סימן תרמ"ה ס"ק ג) זנים נוספים: חיאני, ברהי, מג'הול, חלאוי, חדרווי ועוד. מחיר לולב זהידי עם קורה בשנים האחרונות נע בין 22 ל30 ש"ח בסיטונאות ובין 40 ל120 ש"ח לצרכן. מחיר לולב זהידי בלי קורה דומה למחיר הזנים הנוספים.

זנים נוספים: חיאני, ברהי, מג'הול, חלאוי, חדרווי ועוד
.
זנים די דומים בתכונותיהם: גדולים ועבים. ההבדל בגודל בין לולבי הבקעה לבין לולבי אל עריש נובע בין השאר מהעובדה שלולבי אל עריש גדלים ללא השקיה על בסיס מי התהום הקרובים לפני הקרקע ואילו לולבי הבקעה מושקים באופן סדיר. מחיר לולבי בקעה פשוטים נע בין 9 ל16 ש"ח בסיטונאות ובין 25 ל70 ש"ח לצרכן.

 

 זני לולבים תוכלו לראות בגלריית התמונות

 

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /links was not found on this server.