המקור למצוות ארבעת המינים

בספר ויקרא פרק כג' פסוק מ' נאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפת תמרים, וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים"

מפסוק זה אשר מהווה את מקור המצווה, למדו חז"ל מספר הלכות מרכזיות, אשר מתקיימות מאז ועד ימינו אנו:

תחילה, נלמד מהמילים "ביום הראשון"  כי עיקר מצוות ארבעת המינים עבור הציבור הרחב הינה מן התורה (דאורייתא) רק ביום הראשון, ואילו בבית המקדש המצווה קוימה בכל שבעת ימי החג וזאת מן המילים "לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים".

לאחר חורבן בית המקדש השני תיקנו חז"ל כי על כל הציבור ליטול ארבעת בכל שבעת ימי החג וזאת כזכר לבית מקדשנו, ומכאן אנו למדים כי רק ביום הראשון של סוכות המצווה היא מן התורה ובשאר ימי החג המצווה היא מן חכמים.

פרי עץ הדר זהו האתרוג, כפת תמרים הינו הלולב, ענף עץ עבות זהו הדס וערבי נחל זהו ערבה.

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL /links was not found on this server.