הלכות אתרוג


רוב האתרוגים המגיעים לשוק כבר עברו בדיקה ראשונית על ידי הממיינים בפרדס
המוציאים את האתרוגים הפסולים המופרשים בדרך כלל כמעשר

בבחינת אתרוג יש להקדיש את מירב תשומת הלב לשליש העליון שלו מצד הפיטם.
ביום הראשון חייבים לקחת אתרוג מהודר ואילו מהיום השני ואילך אין חובה

ליטול אתרוג מהודר ולכן ניתן להקל בספקות רבים.
כמובן שבכל שאלה או ספק יש לשאול מורה הוראה או רב מוסמך

יש לוודא שאין נקב או חסר כלשהוא בקליפת האתרוג, בפיטם או בעוקץ.1

נקודה שחורה בשליש העליון פוסלת במקרים מסוימים.2

3.אתרוג מורכב או גזול פסול ולכן יש להקפיד לקנות ממוכר אמין

4.עלה (בלעטעל) =כתם חום על האתרוג אינו פוגם בכשרות האתרוג אך ככל שהאתרוג "נקי" יותר האתרוג  נחשב מהודר יותר

404 Not Found

Not Found

The requested URL /links was not found on this server.