02-09-2017

 מחירי המוצרים בסיטונאות

ברהי - 11 ש"ח

חדראוי, ברהי א' - 14 ש"ח

דרי פשוט- 19 ש"ח

מחירי אתרוגים בסיטונאות

כשר לברכה (ילדים)- 7 ש"ח

מהודר - 9 ש"ח

מהודר א - 19 ש"ח

מחירי הדסים בסיטונאות

כשר לברכה - 6 ש"ח

מהודר - 8 ש"ח

מהודר א - 10.5 ש"ח

מהודר אא - 19 ש"ח

זוג ערבות ארוז בסיטונאות - 2.7 ש"ח

אוגדן (קושלך): 0.8-2 (לפי האיכות)

נרתיק ניילון: 4.5 ש"ח

מארז קרטון: 5 ש"ח